Znaki nurkowe

Nurkowy Język Migowy

Od Autora.

Poprawna i zrozumiała komunikacja pod wodą to jedna z najważniejszych umiejętności podnoszących poziom bezpieczeństwa nurków. Każdy nurek powinien posługiwać się nurkowym językiem migowym. Dzięki niemu możemy przekazać partnerom informacje odnośnie zmiany planu nurkowania, niebezpieczeństw lub podzielić się obserwacjami.

Jako zawodowy przewodnik i instruktor, nurkowałem z ponad tysiącem nurków pochodzących z różnych krajów świata. Niestety większość nie znała zadowalająco komunikacji nurkowej. Mimo to widziałem i nauczyłem się wiele znaków nurkowych od poznanych osób. Nurkowie używają czasami innych znaków do przekazania tych samych informacji. Często wymyślają nowe znaki lub używają ich wyłącznie w lokalnych koleżeńskich grupach.

Zauważyłem potrzebę jednolitego języka migowego dla nurków. Wiele jest znaków nurkowych, ale żadna federacja nurkowa nie przykłada moim zdaniem, wystarczającej wagi do tego problemu. Znalezienie takiego spisu okazało się niemożliwe. Można znaleźć w internecie jedynie szczątkowe informacje. Z tego powodu postanowiłem zebrać narysować i upublicznić Nurkowy Język Migowy. Składa się on z najpopularniejszych i najczęściej używanych. Zaznaczam, że możecie spotkać się ze znakami nie wymienionymi w tym spisie lub różniącymi się od przedstawionych.

Każdy użytkownik naszej strony może bezpłatnie używać kopiować i upubliczniać Nurkowy Język Migowy w celach edukacyjnych, ale nie zezwala się na upublicznianie  komercyjne. Lista znaków nurkowych zawiera 107 pozycji.

 

Znaki nurkowe